Interaktivní simulátor neuronových sítí

Uživatelská dokumentaceObsah


1 Úvod 8

1.1 Neuronové sítě 11

2 Instalace a spuštění iSNS 13

2.1 Kompletní distribuce iSNS s Java RE pro operační systém Windows 13

2.1.1 Instalace 13

2.1.2 Spuštění 13

2.2 Kompletní distribuce iSNS bez Java RE 13

2.2.1 Rozbalení 13

2.2.2 Požadavky 13

2.2.3 Spuštění 14

2.3 Hardwarové požadavky 14

3 Seznámení s iSNS 15

4 Grafické prostředí 17

4.1 Manažer dat 17

4.2 Manažer sítí 17

4.3 Manažer algoritmů 18

4.4 Pracovní plocha 19

4.4.1 Oblasti 19

4.4.2 Záložky 20

4.4.3 Stavový řádek 20

4.4.4 Prohledávání menu 21

5 Projekt iSNS 22

5.1 Uložení projektu 22

5.2 Otevření projektu 23

5.3 Omezení spojená s ukládáním projektu 23

6 Data 24

6.1 Typy dat 24

6.2 Vytváření dat 24

6.3 Editace dat 25

6.4 Ukládání a načítání dat 25

6.5 Mazání dat 26

6.6 Import a export dat 26

6.6.1 CSV 27

6.6.2 XML 27

6.6.3 Obrázek 28

7 Neuronové sítě 29

7.1 Vytvoření nové sítě 29

7.2 Ukládání a načítání sítě 29

7.3 Odstranění sítě 31

7.4 Sítě typu Backpropagation 31

7.4.1 Výpočet výstupu a potenciálu 32

7.4.2 Vytvoření 32

7.4.3 Panel sítě 33

7.4.4 Backpropagation algoritmus - MyBPLearning 35

7.4.5 Učení 37

7.4.6 Testování 39

7.5 Kohonenovy mapy 40

7.5.1 Vytvoření 41

7.5.2 Panel Kohonenovy mapy 42

7.5.3 Učení a algoritmus MyKohonenLearning 43

7.5.3.1 Učení 43

7.5.3.2 Algoritmus MyKohonenLearning 46

7.5.4 Testování 47

7.5.5 Reinicializace vah 49

7.5.6 Klastrování 49

7.6 Hopfield 50

7.6.1 Obrázek 51

7.6.2 Vytvoření 51

7.6.3 Panel sítě typu Hopfield 52

7.6.4 Reinicializace vah 53

7.6.5 Nastavení / uložení současného stavu sítě 54

7.6.6 Zašumění současného stavu sítě 54

7.6.7 Učení 54

7.6.8 Vybavování 56

7.6.8.1 Algoritmus MyRecollection 58

7.6.9 Analýza 60

7.7 Verzování 61

8 Vizualizační moduly 63

8.1 Vytvoření vizualizačního modulu 63

8.2 Typy vizualizačních modulů 65

8.2.1 Simple Label 65

8.2.2 XY Line Chart 65

8.2.3 XY Area Chart 66

8.2.4 XY Step Chart 67

8.2.5 Bar Chart 67

8.2.6 Bar Chart 3D 68

8.2.7 Bar Chart Array 69

8.2.8 Bar Chart Array 3D 69

8.2.9 Pie Chart Array 70

8.2.10 Pie Chart Array 3D 70

8.2.11 TimeSeries Line Chart 71

8.2.12 TimeSeries Area Chart 72

8.2.13 TimeSeries Step Chart 73

8.3 Ovládání vizualizačních modulů 73

8.3.1 Změna rozsahu 73

8.3.2 Úpravy vzhledu 74

8.3.3 Uložení 75

8.3.4 Tisk 75

8.4 Odstranění vizualizačního modulu 75

9 Algoritmy 76

9.1 Vytvoření nového algoritmu 78

9.2 Otevření existujícího algoritmu 81

9.3 Uložení algoritmu 82

9.4 Odstranění algoritmu 83

9.5 Editor algoritmů 83

9.6 Kompilace kódu 86

9.6.1 Registrace algoritmu 88

9.7 Několik doporučení pro psaní uživatelských algoritmů 88

9.7.1 Vytváření položek přístupných z programu 88

9.7.2 Definování míst pro krokování 89

10 Tutoriály 90

10.1 Vytvoření sítě a dat a naučení funkce OR 90

10.2 Různé možnosti zásahů do sítě 94

10.2.1 Změna prahu určitého neuronu 94

10.2.2 Změna určité váhy 94

10.2.3 Změna parametru přechodové funkce 95

10.3 Použití vizualizačních modulů při učení 95

10.3.1 Vizualizace průběhu chybové funkce 95

10.3.2 Zobrazení všech výstupů určité vrsty sítě 96

10.4 Vytvoření a použití vlastní přechodové funkce 97

10.5 Vlastní přechodová funkce II – s uživatelským parametrem 99

10.6 Pozměnění algoritmu učení a jeho použití 101

10.7 Rozdělení vstupních dat pomocí Kohonenovy mapy 104

10.8 Rozpoznávání zašuměných znaků pomocí sítě typu Hopfield 108

11 Použitá literatura 112

12 Dodatek: Popis menu 113

12.1 File 113

12.2 Data 113

12.3 Network 114

12.4 Algorithm 114

12.5 Visualization 115

12.6 Help 1161Úvod

Program iSNS je simulátor neuronových sítí s podporou pro vizualizaci a interaktivitu, určený zejména pro výukové účely.

Umožňuje vytvářet neuronové sítě typu Backpropagation, Kohonenovy mapy a Hopfield, které zobrazuje pomocí 3D vizualizací, čímž nabízí jedinečný pohled na jejich práci. Má vestavěný editor pro data, takže lze přímo v programu snadno spravovat (tj. vytvářet, načítat, ukládat a upravovat) učící nebo testovací data a výstupy sítí, které je možné velmi jednoduše předkládat vytvořeným sítím. Podporuje import a export dat z/do přenositelných formátů jakými jsou XML, CSV nebo různé obrazové formáty, dokáže tedy spolupracovat s libovolnými jinými aplikacemi, jež tyto formáty znají. Součástí je též editor algoritmů, který umožňuje vytvářet nové učící algoritmy nebo měnit kód vestavěných algoritmů, a tak vznikne velmi jednoduchým způsobem algoritmus šitý na míru uživatele.

Několika málo kliknutími lze snadno vytvořit například síť typu Backpropagation.
Uživatel si může síť prohlížet pomocí 3D vizualizace nebo procházet přímo její datovou strukturou, učit ji vlastním nebo již připraveným algoritmem, nebo ji třeba úplně změnit (tj. přidávat a odebírat neurony i celé vrstvy).

Je velmi snadné naučit svou síť typu Backpropagation například funkci OR. Stačí připravit učící data:
Program obsahuje velké množství různých způsobů vizualizace dat (např. sloupcové, koláčové nebo čárové grafy), které přináší další pohled na práci sítě a zkušenějším uživatelům tak umožní najít případné nové souvislosti. Použití grafů pro sledování libovolných dat sítě je opět velmi jednoduché, a protože se zobrazují v záložkách, lze je přesouvat mezi různými oblastmi tak, aby celkový pohled na aktuální projekt byl pro uživatele co nejpřehlednější.

Příkladem může být následující sloupcový graf:


nebo graf plošný, který poskytne zcela jiný pohled do sítě:

iSNS klade důraz na přehlednost a jednoduchost ovládání. Jak je vidět výše, pracovní plocha umožňuje plnou konfigurovatelnost - lze ji libovolně dělit na menší oblasti a pomocí Drag&Drop (přetažením myší) mezi nimi přemisťovat jednotlivé panely v záložkách. Uživatel si tak může uspořádání pracovní plochy změnit k obrazu svému.

Neméně důležitou vlastností iSNS je perzistence. To znamená, že umožňuje uchovat nejenom data, sítě a algoritmy, ale i rozmístění pracovní plochy, vizualizační moduly a vazby mezi jednotlivými prvky. Jinými slovy: vše, co si uživatel připraví (sítě, data, algoritmy a rozmístění panelů na pracovní ploše), lze uložit do souboru a poté zpět načíst.

iSNS je napsán kompletně v Javě, není tedy vázán na konkrétní platformu. Může si ho tedy vyzkoušet každý, kdo disponuje nějakým ne příliš starým počítačem. Byl úspěšně otestován na Windows/x86, Linux/x86 a Linux/PowerPC.

1.1Neuronové sítě

Neuronové sítě jsou oborem umělé inteligence, napodobují práci mozku.

Lidský nervový systém je považován za nejsložitější a nejvšestrannější výsledek evoluce. Ovládá všechno od základních reflexů až po schopnosti učení a paměť. Jeho struktura napovídá, jak takového výkonu dosáhnout. Narozdíl od počítačů, které pracují primárně sekvenčně, nervový systém je masivně paralelní. Lidský nervový systém obsahuje okolo sta miliard procesorů - neuronů, každý je spojen s tisíci svých sousedů.

Neuronové sítě napodobují biologické neuronové sítě nalezené v mozku. Skládají se z elementů - neuronů, které jsou pospojovány obdobně jako jejich biologické předlohy. Neurony paralelně spolupracují a produkují výstup. Protože neurony pracují kolektivně, dokáže neuronová síť plnit svou funkci i v případě, že některé neurony nefungují - jinými slovy je robustní v toleranci k chybám. Z ukázkových příkladů se dokáží učit řešit složité problémy a zobecnit získanou znalost tak, že vyřeší i před tím neviděné případy.

Jsou užitečné tam, kde mají konvenční počítačové systémy problémy jako je rozpoznávání vzorů nebo predikce trendů. Nalezly uplatnění v mnoha oblastech od předpovědi vývoje trhu až po diagnostiku v medicíně nebo kontrolu kvality.

2Instalace a spuštění iSNS

2.1Kompletní distribuce iSNS s Java RE pro operační systém Windows

2.1.1Instalace

Spusťte samorozbalovací ZIP archív a v otevřeném okně zvolte cílovou cestu instalace iSNS. Adresář iSNS se vytvoří automaticky. Po stisknutí tlačítka OK se obsah archívu rozbalí do Vámi zadané cesty. Je potřeba mít na cílovém disku alespoň 110 MB volného místa. Archív obsahuje Java Runtime Environment 1.5 včetně všech potřebných knihoven a Java3D.

2.1.2Spuštění

Spuštění iSNS se provádí pomocí spustitelného souboru iSNS.exe v adresáři programu.

2.2Kompletní distribuce iSNS bez Java RE

2.2.1Rozbalení

Rozbalení ZIP archívu vyžaduje 17 MB volného místa na disku. Archív obsahuje všechny potřebné knihovny a Java3D pro Windows.

2.2.2Požadavky

Pro běh aplikace je potřeba mít nainstalováno Java Runtime Environment 1.5 a vyšší. Ke spuštění iSNS je potřeba knihovna Java3D, pro OS Windows je knihovna součástí distribuce. Binární distribuce knihovny Java3D pro Linux/x86, Solaris/x86, Solaris/SPARC, MacOS X je k dispozici ke stažení na stránkách [https://java3d.dev.java.net/binary-builds.html]. Pro ostatní systémy a architektury je možné knihovnu Java3D zkompilovat ze zdrojových kódů, jedná se totiž o open source projekt.

2.2.3Spuštění

Spuštění iSNS se provádí pomocí iSNS.jar - na operačním systému, kde je nastavená asociace JAR souboru pro Java RE (např. Windows), stačí spustit iSNS.jar. Na systémech, které nemají nastavenou asociaci pro JAR soubory, je potřeba iSNS spustit příkazem java -jar isns.jar.

2.3Hardwarové požadavky

Minimální konfigurace:

Doporučená konfigurace:

3Seznámení s iSNS

Po spuštění iSNS se otevře hlavní okno (viz následující obrázek) a vytvoří se prázdný projekt. Projekt v iSNS reprezentuje data, sítě, uživatelské algoritmy a rozmístění pracovní plochy - jako celek lze uložit na disk.

Sítěmi se rozumí neuronové sítě (např. Kohonenova mapa), data jsou vstupy a výstupy sítí (např. matice čísel jako učící data), algoritmus lze přiřadit k síti, která ho použije např. jako učící algoritmus.


Hlavní okno obsahuje:

Menu je základním ovládacím prvkem aplikace. Nabízí služby jako je práce s projektem, daty, sítěmi, algoritmy nebo vizualizačními moduly. Pro nejčastěji používané operace menu jsou k dispozici různé „zkratky“ (tlačítka, kontextová menu, ...) - popsané v místě použití. Kompletní popis menu viz kapitola 12 Dodatek: Popis menu.

Manažery (manažer dat, manažer sítí, manažer algoritmů) slouží ke správě dat, sítí a uživatelských algoritmů. Obsahují seznam aktuálně vytvořených/načtených/importovaných datových proměnných, sítí nebo algoritmů (v podobě uživatelských proměnných) - právě s těmito sítěmi je možno pracovat, právě tato data a algoritmy jsou pak k dispozici např. při učení. Všechny tři manažery mají tlačítka a kontextová menu s nejčastěji používanými operacemi pro urychlení práce. Podrobnější informace lze nalézt v kapitolách 4.1 Manažer dat, 4.2 Manažer sítí a 4.3 Manažer algoritmů.

Ve stavovém řádku se zobrazují informační a chybová hlášení.

Pracovní plocha poskytuje prostor pro další panely, které si chce uživatel otevřít v záložkách (např. panel sítě, editor dat, editor algoritmů, ...). Je plně konfigurovatelná - lze ji snadno rozdělit na menší části (tzv. oblasti), měnit jejich velikost, a panely mezi nimi pomocí Drag&Drop přesouvat. Jedna oblast může obsahovat i více záložek s panely. Uživatel si tak může sám vybrat, co a kde chce v jednu chvíli vidět. Jak konkrétně se plocha dělí a více informací viz kapitola 4.4 Pracovní plocha.4Grafické prostředí

4.1Manažer dat

Manažer dat zobrazuje seznam datových proměnných projektu. Jedná se o vektory, matice, případně další datové struktury, se kterými neuronové sítě pracují.

V dolní části jsou tlačítka Create data , Load data , Save data a Remove data , která představují zkratky pro nejčastěji používané operace z menu Data.

4.2Manažer sítí

Manažer sítí zobrazuje seznam sítí projektu. V jednom projektu může být najednou otevřeno více sítí a to libovolného ze tří podporovaných typů: Backpropagation, Kohonen či Hopfield.

V dolní části jsou tlačítka Create network , Load network , Save network a Remove network , která představují zkratky pro nejčastěji používané operace z menu Network.

Pokud pracujeme s různými verzemi sítě, zobrazuje se v manažeru sítí strom verzí. Dvojklik na verzi způsobí kromě otevření panelu sítě označení verze za aktuální (a tedy v panelu sítě se objeví právě tato verze sítě). Více o verzích a jejich použití viz kapitola 7.7 Verzování.

4.3Manažer algoritmů

Primárním úkolem manažeru algoritmů je přehledné hierarchicky uspořádané zobrazení algoritmů formou stromu. Zobrazují se zde pouze algoritmy, které jsou právě otevřené v projektu, tzn. že je lze editovat.

Manažer dále nabízí možnost „rychlé práce“ s algoritmy pomocí kontextového menu a tlačítek, které obsahují nejpoužívanější akce nad algoritmy.4.4Pracovní plocha

4.4.1Oblasti

Plochu lze dělit horizontálně, resp. vertikálně, na další oblasti pomocí kontextového menu Separate horizontally, resp. Separate vertically. Nově vytvořené oblasti oddělí sloupec, kterým lze posouvat a měnit tak velikost oblastí. Nové oblasti je možné zavřít pomocí ClosePane. Pokud oblast již obsahuje záložku, je nutné pro další dělení vyvolat kontextové menu nad seznamem záložek v dané oblasti, nikoliv nad obsahem záložky.4.4.2Záložky

Každá oblast může obsahovat libovolný počet záložek, které lze mezi oblastmi přenášet myší (Drag&Drop, táhni a pusť). Díky této vlastnosti lze plochu přizpůsobit tak, aby bylo možné sledovat několik záložek najednou. Záložky jsou vytvářeny automaticky v hlavní (levé horní) oblasti po dvojkliku na objekt v libovolném manažeru, záložka tak obsahuje panel pro manipulaci s daným objektem, nebo po vytvoření nové vizualizace v menu Visualization. Vytvoření záložky v jiné oblasti lze docílit přetažením objektu z manažeru nad libovolnou oblast, nová záložka pro objekt se vytvoří jen v případě, kdy není pro daný objekt již otevřen panel v jiné záložce. Vizualizaci lze vytvořit přímo v libovolné oblasti pomocí kontextového menu Visualization otevřeného nad danou oblastí. Záložky se zavírají pomocí křížku na pravé straně ouška záložky.

4.4.3Stavový řádek

Stavový řádek ve spodní části okna informuje o poslední provedené akci, případně zobrazuje chybové hlášení. Informace v něm zmizí po uplynutí 10 sekund.

4.4.4Prohledávání menu

Ikona vedle menu Help slouží pro prohledávání menu. Po kliknutí na ikonu se v menu zobrazí textové pole, do kterého lze napsat název hledané položky menu. Po stisknutí klávesy Enter je prohledáno menu a vedle textového pole se vytvoří nová tlačítka (počet tlačítek je roven počtu menu položek obsahujících hledaný text). Šedivá tlačítka nelze stisknout - reprezentují menu položku, kterou nyní nelze vybrat. Po stisknutí ostatních tlačítek se otevře menu a označí menu položka, která obsahuje hledaný text.5Projekt iSNS

Ačkoliv lze v programu iSNS obsah jednotlivých manažerů - tedy datové proměnné, sítě a algoritmy - samostatně ukládat do souborů, hlavní jednotkou pro zajištění persistence je tzv. projekt. Projekt reprezentuje nejenom všechna používaná data, sítě a algoritmy, ale také rozmístění pracovní plochy a je možné jej jako celek uložit na pevný disk a později opět načíst.

Poznámka: V každém okamžiku práce s programem je v něm otevřen jeden projekt; ihned po spuštění je projekt prázdný.

5.1Uložení projektu

V případě prvního uložení projektu pomocí menu File -> Save project as... je potřeba zadat umístění (základně adresář projects) a jméno projektu. Pro projekt bude vytvořen nový adresář. Pro přepsání již existujícího projektu lze označit jeho projektový adresář nebo přímo projektový XML soubor (project.xml).

Do adresáře projektu budou uložena veškerá potřebná data (data, sítě, uživatelské algoritmy a rozmístění pracovní plochy), která jsou v aktuálním projektu načtena. Je-li přepisován již existující projekt, je potřeba tuto akci potvrdit. Adresář projektu projde kontrolou, zda neobsahuje již nepoužívaná data a sítě - pokud ano, zobrazí se dotaz na jejich smazání z disku. Pokud nenastane žádná chyba při ukládání dat, zobrazí se informační hlášení o úspěšném uložení projektu.

Dále je možné využít menu File -> Save project, které uloží projekt pod stejným názvem a umístěním jako při posledním uložení, resp. otevření. iSNS má přehled o tom, zda je potřeba aktuální projekt uložit nebo ne (prázdný nebo nezměněný projekt), takže lze projekt uložit i při ukončování programu pomocí menu File -> Exit, zavíracím křížkem okna nebo jiným standardním způsobem.

5.2Otevření projektu

Otevírání projektu se provádí pomocí menu File -> Open project...

V otevřeném dialogu je potřeba vybrat adresář s projektem nebo přímo projektový soubor (project.xml) v adresáři projektu.

Pokud nenastane žádná chyba při otevírání dat, zobrazí se informační hlášení o úspěšném otevření projektu.

5.3Omezení spojená s ukládáním projektu

S projektem nelze ukládat na pevný disk aktivní učící algoritmus. Aktivním se myslí takový algoritmus, který zrovna běží nebo je krokován (nikoli zdrojový soubor algoritmu, který je součástí manažeru algoritmů). Projekt uložený v takovém okamžiku, bude později načten bez spuštěného učení a vizualizací, které jsou napojené na proměnné v učícím algoritmu.

6Data

Data jsou proměnné vytvořené uživatelem, které mají své jméno a svou hodnotu. Jméno je zadáno uživatelem při vytvoření. Může obsahovat libovolné znaky kromě několika výjimek (hvězdička, dvojtečka, lomítko, zpětné lomítko, ...) - tyto znaky v názvu se při vytváření automaticky nahradí podtržítkem. Možné typy dat jsou matice, vektor a obrázek.

6.1Typy dat

6.2Vytváření dat

Zobrazí se dialog, ve kterém je potřeba vybrat typ dat a zadat rozměry a případně změnit jméno (pokud nechceme ponechat automatické).

Takto vytvořená data se objeví v manažeru dat. Pro jejich zobrazení a editaci je třeba na jméno proměnné dvojkliknout.

Jméno musí být v rámci projektu unikátní, tj. není možné pro novou datovou proměnnou použít jméno, které už se v manažeru dat vyskytuje. V případě, že bylo zadáno již používané jméno, zobrazí se dialog pro přejmenování proměnné.

Pokud je zadáno nové jméno, a stisknuto tlačítko OK, data se vytvoří s novým jménem (pokud by ani nové jméno nebylo unikátní, dialog se objeví znovu).

Stisknutí tlačítka Cancel způsobí, že data se nevytvoří.

6.3Editace dat

Po dvojkliknutí na jméno datové proměnné v manažeru dat se otevře záložka s editorem dat. Pokud jsou data typu matice nebo vektor, zobrazí se tabulka s čísly. Kliknutím na vybranou buňku je možné tuto buňku editovat. Editace se ukončí opuštěním buňky (pomocí myši nebo stisknutím klávesy Enter). Pokud je text v buňce ve špatném formátu (není to číslo), zobrazí se chybové hlášení „Bad number format at position [x,y]“ a v buňce zůstane původní text.

V případě dat typu obrázek má editor podobu obdélníku, ve kterém je možné klikáním myší měnit barvu políček z černé na bílou a zpět.

6.4Ukládání a načítání dat

Data je možné uložit různým způsobem:

Soubory s uloženými daty mají koncovku .dat

Uložená data je možné opět načítat do projektu, nezáleží na tom, zda byla uložena v projektu, ve kterém zrovna pracujeme, nebo v jiném.

Zobrazí se dialog pro výběr datového souboru. Po vybrání souboru se načtená data zobrazí v manažeru dat. Jejich název bude stejný jako název souboru bez koncovky .dat. Pokud by však tento název byl již používán pro nějaká data v manažeru dat, zobrazí se dialog pro zadání nového jména.

6.5Mazání dat

Data je možno také smazat, tj. odstranit je z projektu. Smazaná data nebudou v manažeru dat a nebude je možné zobrazit ani editovat. Pokud ale byla předtím uložena (pomocí Save data nebo Save data as, viz kapitola 6.4 Ukládání a načítání dat), soubor s uloženými daty se nesmaže a je možné je zase kdykoli načíst a pracovat s nimi.

Smazání dat se provede jedním z následujících způsobů:

6.6Import a export dat

Data, v iSNS reprezentována datovými proměnnými, lze kromě načítání/ukládání v binární podobě (v menu Data funkce Load/Save) také importovat/exportovat do přenositelných textových formátů, které je možné používat nebo vytvářet v jiných aplikacích. Podporované formáty jsou XML a CSV. Speciální možností navíc v případě obrázků je manipulace se soubory s grafickými daty.

6.6.1CSV

CSV neboli Comma Separated Values je jednoduchý formát pro ukládání tabulkových dat. Jednotlivá pole jsou oddělená čárkou, resp. středníkem (v našem případě).

Specifikace formátu:

Příklad pro nulovou matici čísel typu double s rozměry 3 x 2 a názvem „moje matice“:

Generated by iSNS - Variable moje matice

moje matice

matrixDouble 3 2

0.0;0.0

0.0;0.0

0.0;0.0

6.6.2XML

XML neboli Extensible Markup Language je obecný značkovací jazyk, který byl vyvinut a standardizován konsorciem W3C. Umožňuje snadné vytváření konkrétních značkovací jazyků pro různé účely a široké spektrum různých typů dat.


Specifikace formátu:

Příklad pro nulovou matici čísel typu double s rozměry 3 x 2 a názvem „moje matice“:

<double-array-array>

<double-array>

<double>0.0</double>

<double>0.0</double>

</double-array>

<double-array>

<double>0.0</double>

<double>0.0</double>

</double-array>

<double-array>

<double>0.0</double>

<double>0.0</double>

</double-array>

</double-array-array>

6.6.3Obrázek

Datové proměnné typu obrázek lze navíc, kromě výše popsaných způsobů, také načítat ze souborů známých grafických formátů a ukládat do souborů formátu PNG.

Mezi známé grafické formáty patří např. JPEG, GIF a nebo PNG - konkrétní výčet závisí na podpoře těchto formátů běhovým prostředím Javy (JRE), pod kterým program iSNS běží. V případě, že načítaný obrázek není pouze černobílý, budou všechny pixely nečerné barvy převedeny na bílé.

7Neuronové sítě

Neuronové sítě je možno v programu iSNS vytvářet, učit a testovat, a současně sledovat a měnit jejich vlastnosti. Po vytvoření se síť objeví v manažeru sítí. Pokud chceme se sítí dále pracovat, dvojklikem na její jméno v manažeru sítí si otevřeme panel, ve kterém je síť zobrazena a kde je možné jí též upravovat.

Sledování některých vlastností sítí je možné pomocí vizualizačních modulů - viz kapitola 8 Vizualizační moduly.

Přímé sledování a změny parametrů se dějí v záložce sítě, kde jsou tato data zobrazena. Je zde možné parametry prohlížet a ty, které nejsou read-only (tj. jejich políčko je editovatelné), i měnit. Konkrétněji bude vysvětleno u jednotlivých modelů.

Druhá možnost jak prohlížet a měnit parametry sítě je kliknout v manažeru sítí na vybranou síť se stisknutou klávesou Shift. Tato akce způsobí otevření záložky, ve které je možné přímo procházet celou strukturu sítě a měnit vybrané hodnoty. Viz 10.2 Tutoriály - Různé možnosti zásahů do sítě.

Síť při svém výpočtu používá vždy určitý algoritmus. Ten je možné také upravovat a měnit některé jeho parametry i během výpočtu. Více v kapitole 9 Algoritmy.7.1Vytvoření nové sítě

Způsob vytvoření nové sítě, především zadávané parametry, závisí na konkrétním modelu sítě, proto je popsán v následujících kapitolách pro jednotlivé modely.

7.2Ukládání a načítání sítě

Sítě se v iSNS ukládají ve formátu XML. Výjimku tvoří pouze případ, kdy je síť ukládána jako součást projektu. Pak se z důvodů úspory použije binární formát.

Dialog pro uložení sítě lze vyvolat několika způsoby:

V dialogu pro uložení sítě je třeba zvolit název souboru, kam se síť uloží, případně vybrat jiný adresář. Nakonec stisknout tlačítko Save.

Načtení sítě probíhá obdobně, dialog pro načtení sítě lze vyvolat:

V dialogu pro načtení sítě je třeba zvolit název souboru, ve kterém je uložena síť, a stisknout tlačítko Open.

7.3Odstranění sítě

Síť lze odstranit několika způsoby:

Odstraněná síť zmizí ze seznamu v manažeru sítí.

7.4Sítě typu Backpropagation

Backpropagation síť (neboli síť typu zpětného šíření, vrstevnatá síť) je neuronová síť, kde neurony tvoří jednotlivé vrstvy. Vahami jsou propojené vždy právě neurony dvou sousedních vrstev. Síť je tvořena vstupní vrstvou, výstupní vrstvou a libovolným počtem skrytých vrstev.


7.4.1Výpočet výstupu a potenciálu

1. pro vstupní vrstvu výstup = vstup

Neurony ve vstupní vrstvě budou mít takový výstup, jakou hodnotu má odpovídající složka vstupního vektoru, tj. výstup (output) i-tého neuronu = input_i

2. Vypočti potenciál: pro každý neuron následující vrstvy

Potenciál neuronu n tedy je součet výstupů neuronů předcházející vrstvy, násobených vahami, které je spojují s neuronem n, plus práh (bias).

3. výstup = f(potenciál)

Výstup neuronu se spočítá jako přechodová funkce (transfer function) z jeho potenciálu. (f značí přechodovou funkci neuronu, jehož výstup počítáme).

4. takto postupuj až k výstupní vrstvě;

výstup sítě = výstup poslední vrstvy

7.4.2Vytvoření

Při vytváření Backpropagation sítě je třeba zadat topologii - tj. počty neuronů v jednotlivých vrstvách. Váhy se inicializují náhodně, ale je možno zadat z jakého náhodného rozdělení budou hodnoty vah vybírány - na výběr je uniformní a normální (Gaussovo) rozdělení. U uniformního se zadává minimální a maximální hodnota, u normálního střední hodnota a směrodatná odchylka. Je samozřejmě možné hodnoty vah přímo zadat, to se ovšem děje až po vytvoření, kdy je možné kdykoli v panelu sítě změnit hodnoty vah.

7.4.3Panel sítě

Panel sítě slouží k vizualizaci jedné konkrétní sítě a k práci s ní. Je vyvolán dvojklikem na jméno sítě v manažeru sítí.

Poznámka: Pokud je při dvojkliku na jméno sítě v manažeru sítí držena klávesa Shift, otevře se síť v editoru dat, který umožňuje procházet datové struktury, jež ji tvoří.

Poznámka: Situace je trochu složitější při práci s verzemi - viz kapitola 7.7 Verzování.

3D vizualizátor v levé části panelu zobrazuje síť jako jednotlivé neurony a váhy mezi nimi. Barvy znázorňují výstup neuronu nebo (v případě vah) hodnotu váhy, přičemž nejmenší hodnota je znázorněná modře, největší červeně a ostatní odpovídajícími odstíny z přechodu od modré k červené.

Ovládání:

Vybraný neuron je znázorněn pomocí žlutého kuželu, který kolem něho krouží. O vybraném neuronu se navíc zobrazí další informace a je možné s ním dále pracovat (přidávání a odebírání neuronů a vrstev viz dále v popisu nástrojové lišty). Hodnoty vah vedoucích do aktuálně vybraného neuronu se zobrazují v tabulce pod sítí. Další informace o právě vybraném neuronu jsou v pravé části panelu. Tyto hodnoty je možné nejen prohlížet, ale také měnit.

Zvláštní položkou je přechodová funkce. Jednak je zde možnost vybrat typ funkce - připravené jsou funkce Purelin, tj. y = a*x, LogSig neboli 1 / (1 + exp(-lambda*x)) a ArcTan neboli arcus tangens. Navíc je možné upravovat parametry přechodové funkce - kliknutím na tlačítko se třemi tečkami pod nadpisem transferFunction se zobrazí parametry (má-li vybraná přechodová funkce nějaké), tedy např. u funkce logsig je možné měnit hodnotu parametru lambda.

Poslední částí panelu, nacházející se vpravo dole, je nástrojová lišta, která obsahuje tlačítka pro práci se sítí:

7.4.4Backpropagation algoritmus - MyBPLearning

Připravený algoritmus MyBPLearning, který je potomkem třídy BPLearning je možné použít k učení Backpropagation sítě. Jedná se o implementaci algoritmu Backpropagation, neboli algoritmu zpětného šíření.

Cílem učení je, aby síť dávala správné výstupy v reakci na předložené vstupy. K učení se používá množina vstupů a jim odpovídajících správných (požadovaných) výstupů. Nenaučená síť dává výstupy, které se liší od požadovaných. Z aktuálního výstupu a požadovaného výstupu se vypočte velikost chyby pomocí tzv. chybové funkce. Následuje adaptace vah, kdy se postupně od výstupní ke vstupní vrstvě upravují váhy v síti tak, aby chyba (pro tento vstup) byla menší.

Následuje podrobnější popis algoritmu.

0. Náhodně inicializuj váhy a prahy

Viz volba náhodného rozdělení vah v kapitole 7.1 Vytvoření nové sítě.

1. Pro každý vstup a odpovídající požadovaný výstup proveď

1.1 Spočti výstupy a potenciály všech neuronů pro daný vstup. (viz výše)

1.2 Pro neurony výstupní vrstvy

Delta n-tého neuronu ve výstupní vrstvě se tedy spočte jako rozdíl n-tých složek požadovaného a skutečného výstupu, násobený derivací přechodové funkce z potenciálu tohoto neuronu. f' tedy značí derivaci přechodové funkce neuronu, na němž počítáme deltu.

1.3 Postupně pro nižší vrstvy k

1.3.1 +=

V poli weightDeltas se postupně přes jednotlivé vstupy nasčítávají korekce vah. Výraz výše tedy počítá korekci, která se přičte k váze mezi j-tým neuronem (k+1)-ní vrstvy a i-tým neuronem k-té vrstvy. Jedná se o součin delty neuronu z vyšší vrstvy a výstupu neuronu z nižší vrstvy.

1.3.2 +=

Podobně jako se ve weightDeltas nasčítává korekce vah, v biasDeltas se nasčítává korekce pro prahy.

1.3.3

Nyní počítáme deltu na neuronu (nikoli na váze). Delta na i-tém neuronu k-té vrstvy (označíme ho n) se spočte jako suma všech delt neuronů z následující vrstvy, násobených hodnotami vah, které je spojují s neuronem n, to celé ještě násobené derivací přechodové funkce na neuronu n.

2. +=

Váhy upravíme podle weightDeltas. Odpovídající složky jsou nejprve vynásobeny faktorem alpha/numVectors a pak přičteny k odpovídajícím vahám. numVectors značí počet vstupních vektorů. alpha se nazývá parametr učení a jeho hodnota může významně ovlivnit rychlost a efektivitu učení.

3. +=

Podobně jako váhy se upraví i prahy.

5.

Chyba se spočítá jako součet přes všechny dvojice vstupů a požadovaných výstupů, jako součet rozdílů odpovídajících složek, umocněných na druhou, a celé se ještě dělí dvěma.

4. Pokud bylo dosaženo zadaného počtu kroků, nebo pokud hodnota chyby klesla pod hodnotu errorThreshold, skonči.

Jinak pokračuj od bodu 1.

7.4.5Učení

K učení Backpropagation sítě se používá algoritmus, který je potomkem třídy BPLearning, tedy například připravený algoritmus MyBPLearning. Dále jsou pro učení potřeba data - vstupy a požadované výstupy. Vstupem sítě s n vstupními neurony je buďto vektor délky n nebo více takových vektorů, přesněji řečeno matice o rozměrech m*n. Obdobně požadované výstupy musí mít rozměry odpovídající počtu výstupních neuronů sítě, a opět to může být buď jeden vektor nebo celá matice. Pro učení je nutné mít stejný počet vstupů jako požadovaných výstupů, tj. buď vektor a vektor nebo dvě matice, jejichž první rozměry jsou stejné.

Tedy například pro síť, která má 3 vstupní neurony a 2 výstupní, by byla vhodná učící data třeba matice 6*3 coby vstup a matice 6*2 coby požadovaný výstup.

Po kliknutí na se nejprve objeví dialog, ve kterém se zadávají učící data. Automaticky se vybírá pouze z dat kompatibilních se sítí.
Pokud jsou data nekompatibilní navzájem, po stisknutí OK se objeví chybové hlášení „Incompatible Input and Desired Output Dimensions“. Pokud jsou data v pořádku, otevřou se dvě nové záložky:

Ovládací panel učícího algoritmu.


V horní části je zobrazen název vybraného algoritmu, pod ním informace o provádění:

V dolní části je umístěna nástrojová lišta s ovládacími tlačítky pro učící algoritmus:

V ovládacím panelu algoritmu je kromě spouštění, zastavování, krokování a udávání velikosti kroku možné měnit parametry algoritmu, má-li nějaké - v případě MyBPLearning parametr alpha (viz popis učícího algoritmu) a error_threshold, který udává hodnotu chyby, při jejímž dosažení algoritmus končí.

Panel s učícími daty: obsahuje tabulku se vstupy, požadovanými výstupy, skutečnými výstupy a hodnotou chyby. Jeden řádek vždy obsahuje jeden vstupní vektor a jemu odpovídající výstup, požadovaný výstup a chybu. Jak učení postupuje, aktualizují se hodnoty v tabulce. Aktuální řádek je v tabulce označen zeleně.

7.4.6Testování

Testování znamená předkládání vstupů síti a případně porovnávání skutečných výstupů sítě s požadovanými.

Testování se spouští kliknutím na tlačítko . Objeví se dialog pro testování, ve kterém je možné vybrat testovací data, jež se, stejně jako u učení, vybírají jen z dat kompatibilních s aktuální sítí:


Po stisknutí tlačítka OK v dialogu pro testování se objeví nový panel:
Panel s testovacími daty obsahuje tabulku, která má stejný význam jako tabulka s učícími daty při učení. Obsahuje vstupy (input), požadované výstupy (byly-li zadány, desired), skutečné výstupy (output) a hodnotu chyby (byly-li zadány požadované výstupy, error). Jeden řádek vždy obsahuje jeden vstupní vektor a jemu odpovídající výstup, požadovaný výstup a chybu. Aktuální řádek je v tabulce označen zeleně.

Na panelu s testovacími daty jsou navíc k dispozici ovládací tlačítka:

7.5Kohonenovy mapy

Kohonenovy mapy neboli samoorganizující se mapy (Self-Organizing Maps, SOM) patří mezi sítě s učením bez učitele. To znamená, že pro své nastavení nepotřebují znát ideální cílové vzory, jejichž získání může být problémem. Síť sama ve vstupních datech nalezne společné znaky nebo odlišnosti, sama se rozhodne, která odezva je pro daný vzor nejlepší, a podle toho nastaví své váhy. K učení tak stačí jen dostatečně velká skupina vstupních vzorů.

Možné aplikace zahrnují:

Kohonenova mapa se skládá ze vstupních a výstupních neuronů. Výstupní neurony tvoří dvourozměrnou mřížku, v našem případě šestiúhelníkovou, každý výstupní neuron zná své sousedy v mřížce. Vstupní neurony jsou uspořádány do vektoru. Každý vstupní neuron je spojen se všemi výstupními neurony pomocí synapsí, tedy naopak každý výstupní neuron je spojen se všemi vstupními. K jednotlivým synapsím jsou přiřazeny váhy - na váhy se většinou odkazuje pomocí neuronů, ke kterým synapse náleží.

7.5.1Vytvoření

Počet výstupních neuronů je tedy dán jako součin výšky a šířky mřížky výstupních neuronů. Nakonec stisknout tlačítko OK.

7.5.2Panel Kohonenovy mapy

Panel Kohonenovy mapy slouží k vizualizaci a práci s jednou konkrétní Kohonenovou mapou. Je vyvolán dvojklikem na jméno sítě v manažeru sítí.

Poznámka: Situace je trochu složitější při práci s verzemi - viz 7.7 Verzování.

Poznámka: Pokud je při dvojkliku na jméno sítě v manažeru sítí držena klávesa Shift, otevře se síť v editoru dat, který umožňuje procházet datové struktury, jež ji tvoří.

V levé části panelu se nachází 3D vizualizátor, kterým je možno síť prohlížet a kliknutím levým tlačítkem myši vybírat jednotlivé neurony. Vybraný neuron je znázorněn pomocí žlutého kuželu, který kolem něho krouží. Vizualizátor zobrazuje výstupní neurony v mřížce a pod nimi vektor vstupních neuronů, pro přehlednost jsou vynechány synapse mezi neurony.

Ovládání 3D vizualizátoru:

V pravé části panelu jsou informace o právě vybraném neuronu:

Všechna číslováni (index, row, col) začínají od nuly.

Poslední částí panelu, nacházejícím se vpravo dole, je nástrojová lišta, která obsahuje tlačítka pro práci se sítí:

7.5.3Učení a algoritmus MyKohonenLearning

7.5.3.1Učení

Pro učení Kohonenovy mapy je třeba:

V panelu Kohonenovy mapy stačí kliknout na tlačítko , objeví se dialog pro učení, ve kterém je možné vybrat konkrétní učící algoritmus a učící data:
Po stisknutí tlačítka OK v dialogu pro učení se objeví nové panely:Panel s učícími daty obsahuje tabulku, ve které jsou data, jež byla zvolena v dialogu pro učení, obohacenou o jeden (poslední) sloupec. V tomto sloupci se postupně, jak jsou síti předkládány jednotlivé vstupní vektory, objevuje index vítězného neuronu pro tento vstup. Aktuálně předkládaný vstupní vektor je v tabulce označen zeleně; současně jsou podle jeho hodnot ve vizualizátoru sítě v panelu Kohonenovy mapy obarveny vstupní neurony (modrá barva odpovídá minimální hodnotě, červená barva odpovídá maximální hodnotě, odstíny z přechodu od modré k červené odpovídají ostatním hodnotám).

Ovládací panel učícího algoritmu slouží k zobrazení informací o provádění a ovládáni učícího algoritmu. V horní části je zobrazen název vybraného algoritmu, pod ním informace o provádění:

V dolní části je umístěna nástrojová lišta s ovládacími tlačítky pro učící algoritmus:

7.5.3.2Algoritmus MyKohonenLearning

Algoritmus MyKohonenLearning je vestavěný učící algoritmus pro učení Kohonenovy mapy.

Síti jsou postupně předkládány jednotlivé vstupní vzory, podle kterých se neuronům upravují váhy. Mřížka, na níž jsou uspořádané výstupní neurony, umožňuje identifikaci nejbližších sousedů daného neuronu - v průběhu učení se tak aktualizují váhy příslušných neuronů i jejich sousedů. Cílem tedy je, aby sousední neurony také reagovaly na velmi podobné signály.

 1. Zvol hodnoty vah mezi n vstupními a m výstupními neurony jako malé náhodné hodnoty. Zvol poloměr okolí a vzdálenostní koeficient phi.


Nově vytvořená síť má takto inicializované váhy, případně je možné provést novou inicializaci pomocí tlačítka na panelu Kohonenovy mapy.

Poloměr okolí je zvolen 2 - neuronům do vzdálenosti 2 od vítěze (viz níže) budou aktualizovány váhy.

To, jak jsou vzdálenějším neuronům aktualizovány váhy, ovlivňuje vzdálenostní koeficient phi. Jeho hodnota klesá s rostoucí vzdáleností od vítěze, v MyKohonenLearning zvolen: 1.5*(1 / (vzdálenost+1)).

 1. Předlož nový trénovací vzor.


 1. Spočítej vzdálenosti dj mezi vstupním a váhovým vektorem pro každý výstupní neuron j pomocí:  kde xi(t) je vstupem neuronu i v čase t
  a wij(t) je váhou synapse ze vstupního neuronu i do výstupního neuronu j v čase t.


Pro každý výstupní neuron se spočítá vzdálenost ke vstupnímu vektoru (trénovacímu vzoru).

 1. Vyber takový výstupní neuron c, který má minimální dj a označ ho jako "vítěze".


 1. Váhy se aktualizují pro neuron c a všechny neurony v okolí. Nové váhy jsou:  pro j z okolí.
  Hodnota funkce phi(c,j) klesá s rostoucí vzdáleností od vítěze;
  alpha(t) je bdělostní koeficient (0 < alpha(t) < 1), který klesá v čase.
  Při procesu učení tak vítězný neuron upraví svůj váhový vektor směrem k aktuálnímu vstupnímu vektoru. Totéž platí pro neuron v okolí vítěze.

K váhovému vektoru výstupního neuronu se přičte upravený rozdíl od vstupního vektoru. „Úprava“ závisí na vzdálenosti daného výstupního neuronu od vítěze (phi) a na kroku algoritmu (alpha).

alpha je v MyKohonenLearning: 0.1 * (1 - t / 2000.0).

 1. Přejdi ke kroku 2.


7.5.4Testování

Pro testování Kohonenovy mapy je třeba:

V panelu Kohonenovy mapy stačí kliknout na tlačítko , objeví se dialog pro testování, ve kterém je možné vybrat testovací data:
Po stisknutí tlačítka OK v dialogu pro testování se objeví nový panel:

Panel s testovacími daty, obdobně jako panel s učícími daty při učení sítě, obsahuje tabulku, ve které jsou data, jež byla zvolena v dialogu pro testování, obohacenou o jeden (poslední) sloupec. V tomto sloupci se postupně, jak jsou síti předkládány jednotlivé vstupní vektory, objevuje index vítězného neuronu pro tento vstup. Aktuálně předkládaný vstupní vektor je v tabulce označen zeleně; současně jsou podle jeho hodnot ve vizualizátoru sítě v panelu Kohonenovy mapy obarveny vstupní neurony (modrá barva odpovídá minimální hodnotě, červená barva odpovídá maximální hodnotě, odstíny z přechodu od modré k červené odpovídají ostatním hodnotám).

Na panelu s testovacími daty jsou navíc k dispozici ovládací tlačítka:

7.5.5Reinicializace vah

Při práci s Kohonenovou mapou je kdykoliv možné reinicializovat váhovou matici, tedy váhy na synapsích mezi vstupními a výstupními neurony. Slouží k tomu tlačítko na panelu Kohonenovy mapy. Po stisku a potvrzení akce se váhová matice vyplní pseudonáhodnými čísly typu double z intervalu <0,1).

7.5.6Klastrování

Klastrování je technika statistické analýzy dat. Jedná se o rozdělení objektů do skupin (shluků, klastrů) tak, aby si objekty ve stejné skupině byly podobnější než objekty z různých skupin. V případě Kohonenových map je cílem rozdělit do skupin výstupní neurony, za míru pro posouzení jejich blízkosti nebo vzdálenosti se bere Eukleidovská vzdálenost váhových vektorů.

Pro klastrování Kohonenovy mapy je třeba:


V panelu Kohonenovy mapy stačí kliknout na tlačítko . Objeví se nové panely:

Panel klastrování obsahuje ve své levé části vizualizaci a v pravé části ovládací prvky.

Klastrování je vizualizováno pomocí šestiúhelníkové sítě - červené body označují výstupní neurony a červené úsečky ukazují hranice mezi klastry. Šestiúhelníky bez červené tečky nesou informaci o vzdálenosti výstupních neuronů, s jejichž šestiúhelníky (tj. šestiúhelníky, ve kterých tyto neurony leží) sousedí. Vzdáleností se rozumí Eukleidovská vzdálenost váhových vektorů. Jednotlivé šestiúhelníky mají barvy od bílé k černé; bílá znamená nejmenší vzdálenost, černá znamená největší vzdálenost.

Ovládací prvky klastrování:

Optimální počet klastrů se určuje ohodnocením všech možných klastrování. Číslo Hexagon size je násobek základní velikosti obalového čtverce šestiúhelníku, která činí 40 bodů.


Panel s výstupy v oblasti Output poskytuje informace o klastrování v textové podobě.

--- Moje Kohonenova mapa clustering ---

Clusters count: 4


Cluster #1: 2, 4, 9, 8, 6, 16, 1, 20, 12, 5, 0

Cluster #2: 3, 7

Cluster #3: 17, 13, 21, 18, 14, 10, 22

Cluster #4: 15, 19, 23, 11

7.6Hopfield

Sítě typu Hopfield patří do kategorie tzv. asociativních pamětí. Jejich hlavní funkcí je rozpoznávat po naučení vstupní vzory, a to i v případě, že jsou „mírně zašuměné“. Při podrobnější klasifikaci bychom je pak zařadili mezi autoasociativní sítě se zpětnou vazbou, což znamená, že v každé fázi vybavování vzoru se vypočtený výstup použije jako nový vstup sítě, dokud není dosaženo stabilního stavu.

Síť typu Hopfield s n neurony se skládá z jediné vrstvy, ve které jsou neurony spojeny každý s každým. Neuron je charakterizován svým prahem a váhami spojů s ostatními neurony v síti, celou konfiguraci sítě tedy určuje vektor prahů délky n a čtvercová matice vah typu n*n. Váhy nemohou být zcela libovolné, je požadováno, aby matice vah byla symetrická s nulovou diagonálou.

Jednotlivé neurony se vždy nacházejí ve dvou možných stavech: aktivní a neaktivní, což je informace, kterou kódujeme bipolárně – aktivní neuron má výstupní hodnotu 1 a neaktivní -1. Předložit síti vzor znamená definovat pomocí vektoru délky n složeného z hodnot 1 a -1 stavy aktivity jednotlivých neuronům. Vektoru složeného z výstupních hodnot jednotlivých neuronů v daném okamžiku říkáme současný stav sítě.

7.6.1Obrázek

Pro usnadnění práce s bipolárními vektory používanými v sítích typu Hopfield pro reprezentaci předkládaných vzorů a současného stavu sítě zavádí program iSNS typ uživatelských proměnných obrázek (Hopfield picture). Navenek se proměnné tohoto typu skutečně prezentují jako černobílý obrázek, který má svou výšku w a šířku h. Uvnitř se ale jedná o jednorozměrný bipolární vektor (délky w*h), který je pouze obohacen o informaci, jak jeho položky rozkládat do jednotlivých políček obdélníkové matice.

Taková reprezentace je z výhodou využívána v případě, že vstupem konkrétní sítě jsou skutečná dvourozměrná obrazová data, např. bitmapy rozpoznávaných znaků při úloze OCR. Pokud se naopak k charakteru řešené úlohy dvourozměrné zobrazení příliš nehodí, je možné jeden z rozměrů obrázku položit roven 1.

7.6.2Vytvoření

Vytvoření sítě typu Hopfield je poměrně jednoduché, stačí pouze zadat šířku a výšku obrázku, který bude používán pro zobrazování současného stavu sítě. Ze součinu šířky a výšky si program sám odvodí počet neuronů vytvářené sítě.

7.6.3Panel sítě typu Hopfield

Panel sítě slouží k vizualizaci jedné konkrétní sítě a k práci s ní. Je vyvolán dvojklikem na jméno sítě v manažeru sítí.

Poznámka: Situace je trochu složitější při práci s verzemi – viz kapitola 7.7 Verzování.

Poznámka: Pokud je při dvojkliku na jméno sítě v manažeru sítí držena klávesa Shift, otevře se síť v editoru dat, který umožňuje procházet datové struktury, jež ji tvoří.Hlavní plochu panelu pro sítě typu Hopfield zabírá část sloužící k zobrazení současného stavu sítě pomocí obrázku. V nově vytvořené síti jsou stavy aktivity jednotlivých neuronů náhodné, proto ze začátku práce se sítí obrázek v podstatě zobrazuje šum. Později, během učení a vybavování, bude možno v obrázku sledovat změny v síti. Stavy aktivity jde pomocí tohoto náhledu též měnit – kliknutím na určitý pixel obrázku neuron přepne z aktivního stavu do neaktivního a naopak.

Spodní část panelu tvoří nástrojová lišta, která obsahuje tlačítka pro práci se sítí:

7.6.4Reinicializace vah

Nově vytvořená síť v sobě nemá naučený žádný vzor. To znamená, že její matice vah i vektor prahů jsou nulové. Pomocí funkce reinicializace vah (stisknutím tlačítka ) lze dosáhnout stejného stavu – tedy vynulování matice vah a vektoru prahů – kdykoliv při práci se sítí. Je nutné si uvědomit, že po takovém zásahu se ztratí informace o všech naučených vzorech a stojí tedy za zvážení si před reinicializací uložit verzi sítě kapitola 7.7 Verzování.

7.6.5Nastavení / uložení současného stavu sítě

Současný stav sítě – tedy informaci o aktivitě jednotlivých neuronů – lze nastavovat z uživatelských proměnných a též do nich ukládat. Slouží k tomu uživatelské proměnné typu obrázek.

Pro nastavení současného stavu sítě stačí stisknout tlačítko a v dialogovém okně si vybrat, která z proměnných se použije pro nastavení. Dialog nabízí k výběru pouze takové proměnné typu obrázek z projektu, které jsou kompatibilní s rozměry sítě.


Pro uložení současného stavu sítě do proměnné se používá tlačítko . Po zadání jména pro novou proměnnou dojde k jejímu vytvoření a naplnění hodnotami aktivity jednotlivých neuronů. Nově vzniklá proměnná bude typu obrázek s rozměry shodnými s rozměry zadanými při vzniku současné sítě.

7.6.6Zašumění současného stavu sítě

Při práci se sítí typu Hopfield nás často zajímá, jak hodně zašuměný (pozměněný) vzor ještě dokáže síť zrekonstruovat. Pomocí tlačítka můžeme takovýto vzor snadno vyrábět. Za každé jeho zmáčknutí náhodně změní některé neurony sítě stav z aktivního na neaktivní či naopak. Konkrétně to znamená, že každý neuron má desetiprocentní šanci, že pro něj bude vygerována nová hodnota aktivity (a neuron pak bude z 50 procent aktivní a z 50 neaktvní).

7.6.7Učení

Učení sítě lze vyvolat kliknutím na tlačítko panelu sítě. Zobrazen bude následující dialog se seznamem se sítí kompatibilních proměnných typu obrázek, které je možno použít jako vzory pro učení.


Ze seznamu lze vybrat jeden nebo více vzorů pro naučení. Pro označení více vzorů je třeba přidržet klávesu Ctrl.

Implementace učení sítí typu Hopfield v programu iSNS je založena na myšlence tzv. Hebbovského učení. Tato metoda vychází z následující ideje:

Dva neurony, které jsou současně aktivní, by měly mít vyšší stupeň vzájemné interakce, než neurony, jejichž aktivita je nekorelovaná – v takovém případě by měla být vzájemná interakce hodně malá nebo nulová.“

V praxi dojde při učení jednoho nového vzoru x k následující aktualizaci matice vah W.

Kde I představuje jednotkovou matici, kterou je nutno odečíst, aby byla zachována podmínka nulové diagonály (vektory ve vzorci jsou chápány jako sloupcové). Je dobré si uvědomit, že při Hebbovském učení se neaktualizuje hodnota vektoru prahů a ty zůstávají stále nulové.

7.6.8Vybavování

Proces vybavování se zahajuje stiskem tlačítka . Pokud je vše připraveno pro vybavování, objeví se dialog pro výběr vybavovacího algoritmu (viz následující obrázek). Vždy je k dispozici vestavěný algoritmus MyRecollection, je ale možno též vyrábět algoritmy vlastní (více o tvorbě vlastních algoritmů viz kapitola 9 Algoritmy) a nabídku rozšiřovat. V případě, že už vybavování běží (nebo pokud je spuštěna analýza sítě) není možné další vybavování spouštět.
Po vybrání požadovaného algoritmu se objeví panel pro vybavování. Lze pomocí něj vybavování spouštět, zastavovat a krokovat, případně libovolně měnit jeho parametry. Vše probíhá standardním způsobem tak jako u ostatních algoritmů.Obrázek výše ukazuje typický vzhled panelu pro vybavování. V horní části panelu je možno se dozvědět jméno algoritmu, kterým právě vybavujeme, níže pak panel zobrazuje parametry algoritmu. Parametry algoritmu se mohou lišit v závislosti na jeho typu. Vždy jsou ale přítomny tyto parametry:

Poznámka: Parametr priority je pouze pro pokročilé uživatele programu – typicky je přednastavená hodnota ideální a není třeba ji měnit.

V dolní části panelu pro vybavování je umístěna nástrojová lišta s ovládacími tlačítky pro učící algoritmus:

7.6.8.1Algoritmus MyRecollection

Vestavěný algoritmus pro vybavování v sítích typu Hopfield se jmenuje MyRecollection. Je to algoritmus založený na asynchronní aktualizaci stavu neuronů s podporou pro simulované žíhání.

Při základním nastavení probíhá vybavování následovně. Vždy je náhodně vybrán jeden z neuronů, jehož stav se bude aktualizovat (např. i-tý). Nový stav aktivity vybraného neuronu se pak spočítá podle vzorce

kde W je matice vah, b vektor prahů a sgn je přechodová funkce pro sítě typu Hopfield, která vrací hodnotu 1 pro nezáporné vstupy a -1 jinak. O matici vah se předpokládá, že je symetrická s nulovou diagonálou, z čehož mj. plyne, že nový stav aktivity vybraného neuronu závisí obecně na stavu všech neuronů ostatních, ale nikoliv na předchozím stavu neuronu samotného.

Vybírání a aktualizace stavu neuronů probíhá stále dokola, dokud síť nedosáhne stabilního stavu – tj. takového, kdy už se aktivita neuronů dále nemění (aktualizace pro každý neuron vypočítá jako novou hodnotu jeho stávající). Tohoto konečného stavu dosáhne síť vždy po konečném počtu aktualizací, pokud jsou splněny požadavky kladené na matici vah.

7.6.8.1.1Podpora pro simulované žíhání

Vybavování u sítí typu Hopfield nemusí sloužit pouze k rekonstrukci zašuměných předem naučených vzorů. Další možností využití je pomoc při řešení optimalizačních úloh. Ke každé konfiguraci sítě lze totiž přiřadit číslo, tzv. energetickou funkci, o které lze dokázat, že v důsledku změn při aktualizaci stavu neuronů během vybavování pouze klesá, nebo se nemění. Energetická funkce je definována jako

Pokud se nám podaří zakódovat do matice vah a vektoru prahů zadání optimalizační úlohy takovým způsobem, aby stav aktivity jednotlivých neuronů kódoval přípustné řešení úlohy a hodnota energie odpovídala kriteriální funkci úlohy, stane se z procesu vybavování proces hledání optimálního řešení.

Při takovémto způsobu využití není důležité, aby byl vybavený vzor co nejpodobnější počátečnímu předloženému vzoru. Je naopak žádoucí, aby vybavování našlo stabilní stav s co možná nejnižší hodnotou energetické funkce (globální minimum). Toho algoritmus MyRecollection dosahuje použitím myšlenky simulovaného žíhání. Při něm se algoritmus snaží zabránit uvíznutí v lokáním minimu energetické funkce dočasným povolením aktualizace stavu sítě i za cenu přechodného zvýšení energetické hladiny. Pravděpodobnost, že k takové aktualizaci dojde, závisí na parametru algoritmu T, který lze interpretovat jako teplotu.

Pozměněný postup při aktualizaci je pak následující. Hodnota aktivity vybraného neuronu se změní vždy, když může aktualizace zmenšit hodnotu energetické funkce E (jako při klasickém vybavování). Pokud by se při aktualizaci naopak hodnota E zvýšila o dE, bude nová hodnota přijata s pravděpodobností

Pro velké hodnoty T bude p přibližně ½ a aktualizace stavu nastane zhruba v polovině těchto případů. Pro T = 0 bude docházet pouze k takovým aktualizacím, kdy se hodnota E sníží. Postupná změna hodnot T od velmi vysokých hodnot směrem k nule odpovídá zahřátí a postupnému ochlazování v procesu žíhání.

7.6.8.1.2Seznam parametrů algoritmu

7.6.9Analýza

Při práci se sítí typu Hopfield často vyvstává otázka, které z naučených vzorů si vlastně síť dokáže vybavit. Teorie totiž ukazuje, že kapacita sítě není neomezená. Navíc mohou být vzájemnou „interferencí“ učených vzorů do sítě zavlečeny další stabilní body, které neodpovídají žádnému z naučených vzorů. Pro lepší vhled do sítě a případnou odpověď na takové otázky je v programu iSNS k dispozici panel pro analýzu sítí typu Hopfield.

Panel pro analýzu vyvoláme pomocí tlačítka na panelu sítě. Je nutno mít na paměti, že analýzu nelze spouštět, pokud právě na síti běží vybavování. Panel pro analýzu vypadá asi takto:Analýza funguje na statistickém principu. Její algoritmus v každém kroku vygeneruje náhodný vzor, který nastaví jako současný stav sítě. Poté spustí jako podproceduru algoritmus na vybavování tak, aby našla stabilní stav, do kterého síť dokonverguje z onoho náhodného vzoru. Stabilní stav je uložen do záznamů analýzy a v případě, že byl ten samý uložen již v dřívějším kroku, algoritmus si poznamená, že na něj znovu narazil. Takovým postupem algoritmus neustále zpřesňuje odhad pokrytí prostoru všech možných stavů sítě sférami vlivu jednotlivých stabilních bodů.

Poznámka: Jelikož pro každý stabilní bod sítě x platí, že je stabilním bodem i opačný vektor -x, chápou se během analýzy oba tyto vektory jako jeden jediný záznam pro uložení.

Ovládání analýzy je velmi jednoduché: Tlačítka v dolní části panelu slouží ke spuštění / pozastavení analýzy a případnému vynulování získaných výsledků. Střední část panelu zobrazuje jeden z nalezených stabilních bodů. Pomocí tlačítek se šipkami v horní části panelu můžeme cyklicky procházet všechny nalezené stabilní body a textový popisek s procenty mezi tlačítky udává, jak velkou část prostoru všech možných stavů sítě pokrývá sféra vlivu aktuálně zobrazovaného vzoru.

7.7Verzování

Kromě ukládání proměnné sítě (Save, Save as...) má v programu iSNS uživatel možnost uložit si verzi sítě. Verze nejsou perzistentní (při ukončení práce s programem jsou všechny verze sítě kromě aktuální smazány). Verze mají tu výhodu, že se v manažeru sítí zobrazují ve stromové struktuře a je tudíž snadné poznat, která síť vznikla z které. Uživatel má možnost přidávat si k verzím popisky, které ještě více usnadňují orientaci.Zvolíme-li v menu Network nebo v kontextovém menu Save version, vznikne verze, ve které bude uložen aktuální stav sítě. Tato verze bude ve stromě verzí umístěna jako potomek aktuální verze a stane se novou aktuální verzí. V každé verzi je uložen stav sítě, jaký byl při vzniku této verze.

Zvolíme-li v menu Network nebo v kontextovém menu Set current version, stane se aktuální verzí označená verze (tzn. vrácení se ke starší verzi). Stejný efekt má dvojklik na verzi, ke které se chceme vrátit.

Přitom se automaticky uloží verze, se kterou jsme do té doby pracovali (pouze v případě, že se liší od naposledy uložené). To znamená, že rozpracovaná verze se při této akci neztratí, ale uloží se, a to jako potomek do té doby aktuální verze. V jejím automaticky vygenerovaném popisku se kromě data objeví poznámka „Before Undo“.

8Vizualizační moduly

Vizualizační moduly poskytují názornější zobrazení nejen uživatelských dat, ale hlavně interních dat sítí a algoritmů. Mají přístup k jednotlivým položkám sítě a dokáží zobrazovat libovolnou hodnotu, u které sledují vývoj její hodnoty v průběhu učícího algoritmu nebo její změny v závislosti na čase. Některé vizualizační moduly (sloupcový graf BarChart Array, koláčový graf PieChart Array) nesledují vývoj jedné hodnoty, ale jsou určeny pro vizualizaci celého pole dat v jednom okamžiku.

8.1Vytvoření vizualizačního modulu

Vytvoření vizualizačního modulu (VM) je možné přes menu Visualization nebo přes kontextové menu oblasti, do které chceme VM přidat jako novou záložku. V menu si lze vybrat ze 13 různých vizualizací:Po kliknutí na vybranou vizualizaci se otevře okno Select the desired field, ve kterém je potřeba vybrat sledovanou proměnnou.Kliknutím na + vedle nápisů dataManager/networkManager se zobrazí strom se seznamem podpoložek manažeru dat/sítí. Po stisknutí OK se daný VM vytvoří a přidá se jako nová záložka do hlavní oblasti, případně do oblasti, kde bylo vyvoláno kontextové menu.

Postup je u všech VM stejný s výjimkou zmíněných BarChart Array a PieChart Array vizualizací, kde je potřeba vybrat pole dat. Pro výběr pole je ve stromu dat nutné dvojkliknout na název požadovaného pole, který určí kořen pro další dialog. Nový dialog přesněji specifikuje požadované pole - určuje, které položky v poli chceme sledovat. Pokud se jedná o vektor čísel typu double, je možné kliknout na OK a vizualizace bude sledovat pole čísel. V případě složitějších polí, např. matice, je potřeba vybrat nějakou podpoložku. VM bude poté sledovat pole dat, které tvoří vektor podpoložek ve vybraném poli. Viz příklad vytvoření BarChart Array 3D vizualizace v kapitole 10.3.2 Zobrazení všech výstupů určité vrsty sítě.

8.2Typy vizualizačních modulů

8.2.1Simple Label

Primitivní vizualizační modul zobrazující aktuální hodnotu proměnné číslem. Simple Label je vhodný pro sledování proměnné, u které nemá smysl sledovat historii změn.

8.2.2XY Line Chart

Čárový graf, který zobrazuje hodnoty sledované proměnné v závislosti na x-ové ose, tj. typicky krok algoritmu. Klíčové hodnoty jsou v grafu spojené přímou čarou, informace v neklíčových hodnotách tedy neodpovídá skutečné hodnotě proměnné. XY Line Chart je vhodný např. pro sledování průběhu chybové funkce během učení.

8.2.3XY Area Chart

Plošný graf, který zobrazuje hodnoty sledované proměnné v závislosti na x-ové ose, tj. typicky krok algoritmu. Klíčové hodnoty jsou v grafu spojené přímou čarou, informace v neklíčových hodnotách tedy neodpovídá skutečné hodnotě proměnné. XY Area Chart je vhodný např. pro sledování průběhu chybové funkce během učení.8.2.4XY Step Chart

Čárový graf, který zobrazuje hodnoty sledované proměnné v závislosti na x-ové ose, tj. typicky krok algoritmu. Průběh grafu je skokový. XY Step Chart je vhodný pro sledování dat, která jsou měněna algoritmem a je potřeba vidět přesnou hodnotu proměnné.

8.2.5Bar Chart

Sloupcový graf. Zobrazuje jednu proměnnou a udržuje historii změn. Vizualizace je implicitně vytvořena pro 20 sloupců v historii, ale za běhu lze pod grafem počet viditelných sloupců libovolně nastavit. Bar Chart je vhodný např. pro sledování vítězných neuronů u Kohonenových map.

8.2.6Bar Chart 3D

3D sloupcový graf. Zobrazuje jednu proměnnou a udržuje historii změn. Vizualizace je implicitně vytvořena pro 20 sloupců v historii, ale za běhu lze pod grafem počet viditelných sloupců libovolně nastavit. Bar Chart 3D je vhodný např. pro sledování vítězných neuronů u Kohonenových map.

8.2.7Bar Chart Array

Sloupcový graf, který zobrazuje naráz celé pole dat. Bar Chart Array je vhodný např. pro sledování výstupu celé vrstvy neuronů u Backpropagation sítí.

8.2.8Bar Chart Array 3D

3D sloupcový graf, který vizualizuje naráz celé pole dat. Bar Chart Array 3D je vhodný např. pro sledování výstupu celé vrstvy neuronů u Backpropagation sítí.

8.2.9Pie Chart Array

Koláčový graf pro sledování současných hodnot jednotlivých prvků pole.

8.2.10Pie Chart Array 3D

3D koláčový graf pro sledování současných hodnot jednotlivých prvků pole.

8.2.11TimeSeries Line Chart

Čárový graf, který zobrazuje hodnoty sledované proměnné v závislosti na čase. Klíčové hodnoty jsou v grafu spojené přímou čarou, informace v neklíčových hodnotách tedy neodpovídá skutečné hodnotě proměnné. TimeSeries Line Chart je vhodný pro sledování změn dat, která nejsou měněna algoritmem.

8.2.12TimeSeries Area Chart

Plošný graf, který zobrazuje hodnoty sledované proměnné v závislosti na čase. Klíčové hodnoty jsou v grafu spojené přímou čarou, informace v neklíčových hodnotách tedy neodpovídá skutečné hodnotě proměnné. TimeSeries Area Chart je vhodný pro sledování změn dat, která nejsou měněna algoritmem.

8.2.13TimeSeries Step Chart

Čárový graf, který zobrazuje hodnoty sledované proměnné v závislosti na čase. Průběh grafu je skokový v časech, kdy se mění hodnota proměnné. TimeSeries Step Chart je vhodný pro sledování změn dat, která nejsou měněna algoritmem a kdy je potřeba vidět přesné hodnoty proměnné.8.3Ovládání vizualizačních modulů

8.3.1Změna rozsahu

S výjimkou jednoduché vizualizace Simple Label mají všechny VM interaktivní ovladání pomocí myši. Podržením levého tlačítka myši a vybráním obdelníkové oblasti grafu lze přiblížit danou oblast a změnit tak rozsah os VM. Oddálení je možné pomocí kontextového menu VM: Zoom Out, popř. Auto Range pro automatické nastavení rozsahu os VM tak, aby byla vidět všechna zobrazovaná data. V obou případech, resp. ve všech 3 případech - menu totiž obsahuje i přiblížení Zoom In, lze zvolit změnu rozsah obou os (Both Axes), popř. jen horizontální (Domain Axis) nebo vertikální osy (Range Axis).

8.3.2Úpravy vzhledu

Kontextové menu Properties... otevře nové okno Chart Properties obsahující 3 záložky Title, Plot a Other pro nastavení vzhledu a dalších vlastností grafu:

Některé vizualizační moduly (např. PieChart Array, PieChart Array 3D) neobsahují všechny zmíněné ovládací prvky.

8.3.3Uložení

VM podporují pomocí příkazu kontextového menu Save as... uložení grafu na disk jako obrázek ve formátu PNG.

8.3.4Tisk

Přes příkaz kontextového menu Print... je možné graf vytisknout.

8.4Odstranění vizualizačního modulu

Odstranění VM se provádí zavřením záložky s vizualizací.

9Algoritmy

S každým modelem neuronové sítě je typicky spjata určitá výpočetní úloha, jejíž provádění zajišťuje modelu správnou funkci. Klasickým příkladem je úloha učení v případě modelu sítí typu zpětného šíření. Jsou známy mnohé algoritmy jak tyto úlohy řešit a v programu iSNS je pro každou úlohu implementován alespoň jeden takový algoritmus.

Dále je pokročilým uživatelům dána možnost psát algoritmy vlastní a výpočetní možnosti programu tím rozšiřovat. Je k tomu samozřejmě nutná alespoň základní znalost programování, a to v programovacím jazyce Java. V této kapitole, jejímž cílem je osvětlit, jakým způsobem se nové algoritmy v iSNS píší, se proto bude předpokládat, že uživatel je s principy programování v jazyce Java obeznámen.

Pro každou výpočetní úlohu je v programu iSNS připravena abstraktní třída, která definuje základní metody např. pro zajištění přiřazení konkrétního algoritmu danému modelu neuronové sítě, pro signalizování změny stavu sítě vyšším vrstvám programu nebo pro zajištění samotného běhu algoritmu. Součástí jsou dále i datové položky typicky ovlivňující běh algoritmu, např. počet epoch. Implementace algoritmu pro řešení úlohy pak dědí všechny zmíněné metody a datové položky od této třídy, implementuje abstraktní metody a dle potřeby definuje další nové metody a datové položky.

Struktura a význam jednotlivých abstraktních metod uvnitř abstraktní třídy vytyčuje určitý rámec pro implementaci algoritmu dané výpočetní úlohy (tj. určuje možnost využití takového algoritmu, který implementuje tyto abstraktní metody - např. zmíněný algoritmus pro úlohu učení sítě typu zpětného šíření).

Konkrétní popis, tj. popis metod a jejich využití, popis datových struktur apod., je uveden v nápovědě u každého implementovaného algoritmu.

Uživatel, který se rozhodne vytvořit si vlastní algoritmus pro řešení konkrétní výpočetní úlohy, dostane k dispozici třídu, která bude potomkem příslušné abstraktní třídy. V metodách, které by měl uživatel implementovat, bude předvyplněn vzorový kód tak, aby tento algoritmus byl ihned přeložitelný (po jeho uložení do souboru) a použitelný k řešení dané úlohy. Předvyplnění poděděných metod vzorovým kódem umožní uživateli snazší orientaci v samotném kódu metody a navíc pouhou změnou jeho části má uživatel připravenou modifikaci algoritmu, a tedy vlastně algoritmus zcela nový. Samozřejmá je možnost, aby si uživatel napsal kód sám zcela od začátku (stačí vzorový kód smazat).

Před vytvořením nového algoritmu je navíc požadováno zvolení tzv. programátorské úrovně. Ta ve skutečnosti určuje, jaké metody poděděné od abstraktní třídy bude uživatel moci modifikovat. Tzn. určuje, „jak moc“ si bude uživatel moci vytvořit nový algoritmus. Například nejlehčí úroveň NOVICE dovolí uživateli změnit jen málo metod a ostatní použijí kód, který se typicky objevuje u vestavěných algoritmů. Naopak nejtěžší úroveň PROFI nabídne uživateli k modifikaci úplně všechny uživatelsky předefinovatelné metody, takže si tak může napsat algoritmus téměř od základů. Důležité je mít na vědomí, že při vytvoření algoritmu, bude uživatel moci modifikovat metody stejné a nižší programátorské úrovně než tu, kterou si zvolil.

Ale aby uživatel nebyl omezen jen na metody, které nabídne nově vytvořená třída, je v každém algoritmu k dispozici tzv. FREE ZONE. Jde o jakýsi vyhrazený prostor, kam si uživatel může psát své metody a datové struktury. FREE ZONE je ve třídě uživatelského algoritmu uložena přímo do hlavní třídy (algorithm class). Ke zde umístěným metodám a datovým strukturám tak bude možno přistupovat i z metod, které jsou poděděny a jsou tak určeny k modifikaci. FREE ZONE má každý uživatelský algoritmus a zobrazuje se v podstromu algoritmu v manažeru algoritmů.

Ačkoliv není uživateli umožněno vkládat vlastní importy do třídy algoritmu, není tím nijak výrazně omezena možnost vytvářet kód dle své potřeby. Velká část packages je již explicitně importovaná. V případě potřeby je pro přístup ke třídám a metodám daného neimportovaného package nutno použít příslušný prefix.


Příklad použití package pro práci se soubory pomocí importu:

import java.math.*;

int exp = 35;

BigInteger longNum = 4;

BigInteger out = longNum.pow(exp);


Příklad použití package pro práci se soubory pomocí prefixu (import chybí):

int exp = 35;

java.math.BigInteger longNum = 4;

java.math.BigInteger out = longNum.pow(exp);

Po úspěšné kopilaci kódu algoritmu (tj. neobsahuje-li kód chyby), dojde automaticky k jeho zaregistrování do programu, čímž bude možno tento algoritmus použít pro práci se sítěmi. Pokud bude algoritmus smazán v manažeru algoritmů, dojde k jeho odregistrování a již ho nebude možné používat.


Pro správu algoritmů v iSNS se využívají následující ovládací prvky pracovní plochy:

9.1Vytvoření nového algoritmu

Možnosti:


Na žádost o vytvoření nového algoritmu (viz možnosti výše) se zobrazí dialog, ve kterém je potřeba zvolit požadované parametry nového uživatelského algoritmu. Bude se vybírat třída algoritmu a pak programátorská úroveň.
Programátorskou úroveň lze vybrat až po výběru třídy algoritmu, protože ne ke každé třídě (popř. vestavěnému algoritmu) jsou k dispozici všechny úrovně. Při změně výběru třídy nebo vestavěného algoritmu ve stromu vestavěných algoritmů proto dojde k úpravě možnosti vybrat si programátorské úrovně. Přesný význam jednotlivých úrovní a jim odpovídajících metod závisí na modelu resp. úloze, pro kterou je algoritmus určen. U každé metody je v editoru metody dostupná informace o jejím významu a použití - více v kapitole 9.5 Editor algoritmů.

Více o konkrétních datových strukturách a metodách předka je uvedeno v nápovědě, která se zobrazuje v záložkách dialogu pro vytvoření nového algoritmu a mění se podle toho, jaká třída algoritmu (popř. jaký vestavěný algoritmus) je zvolen. Pokud je zvolena třída, pak se zobrazují informace o této třídě. Je-li vybrán vestavěný algoritmus, zobrazí se v každé záložce příslušný popis tohoto algoritmu následovaný odpovídajícím popisem třídy. Záložky zobrazují následující informace:

Po stisku tlačítka OK se v projektu vytvoří nový algoritmus (tj. objeví se ve stromu algoritmů manažeru algoritmů v podstromu příslušné třídy algoritmů) pod implicitním jménem (implicitní jméno je: _new_ + pořadové číslo) a nebude uložený v žádném zdrojovém souboru. Bude potomkem algoritmu, který byl označen ve stromu vestavěných algoritmů s příslušnou programátorskou úrovní.

Všechny metody v novém uživatelském algoritmu budou mít již předem vyplněný vzorový kód, který zhruba odpovídá kódu vestavěných algoritmů a je tedy možné ho bezchybně zkompilovat. Hlavní metoda algoritmu je volána v každém kroku tohoto algoritmu, tj. představuje pro uživatele vstupní bod do jeho části kódu.

9.2Otevření existujícího algoritmu

Možnosti:


Požadavky:

Postup otevření algoritmu:

Pokud se otevře algoritmus s implicitním jménem (tj. _new_xxx), pak ho bude nutné uložit, neodpovídá mu totiž žádný zdrojový soubor - o tom navíc informuje dialog, který se v takovém případě otevře.

Poté lze otevírat a editovat jednotlivé metody algoritmu - viz kapitola 9.5 Editor algoritmů.

9.3Uložení algoritmu

Možnosti:


Algoritmus lze uložit dvěma způsoby - buď pod stejným jménem (Save) nebo pod novým jménem (Save as). Pokud se ukládá nově vytvořený algoritmus, tj. takový, který ještě nebyl nikdy uložen, pak mají oba způsoby stejný průběh i výsledek.

Poznámka: Soubor nelze obecně uložit pod implicitním jménem. Dojde k tomu pouze v případě, že se ukládá celý aktuální projekt. Tím se uživateli zajistí, že s projektem se uloží i algoritmy (s implicitními jmény), které ještě nebyly uloženy do zdrojových java-souborů. Ty lze pak sice otevřít ze zdrojových souborů, ale explicitně jim bude zrušena vazba na tento zdrojový soubor, takže opět (jako každý algoritmus s implicitním jménem) z pohledu aktuálního projektu nejsou uložené.

9.4Odstranění algoritmu

Možnosti:


Uživatel bude chtít algoritmus odstanit z projektu typicky v případě, kdy už ho nebude potřebovat pro práci se sítí. Současně se mu tak zpřehlední strom algoritmů v manažeru algoritmů, protože odstranění algoritmu s sebou nese následující důsledky:


Upozornění: Odstraněním algoritmu z aktuálního projektu nedojde ke smazání zdrojového souboru s tímto algoritmem!

9.5Editor algoritmů

Aby bylo možné editovat kód algoritmu, musí se nejprve takový algoritmus vytvořit či otevřít (viz předchozí kapitoly) a tím se zobrazí ve stromu algoritmů v manažeru algoritmů. Protože není možné editovat kód algoritmu jako celku ale jen jeho jednotlivých metod, musí se otevřít editor kódu příslušné metody. To lze tak, že se v manažeru algoritmů dvojklikne na metodu nebo se tato metoda přetáhne do požadované oblasti (Drag&Drop, více v kapitole 4.3 Manažer algoritmů). Editor algoritmů zajistí, že se pro každou metodu daného algoritmu otevře její editor, tj. editor metody, nejvýše jednou (pro dvě metody se stejným názvem dvou různých algoritmů se tak otevřou dva samostatné editory). Takový editor ukazuje obrázek níže:


Jak již bylo zmíněno v úvodu kapitoly Algoritmy, vyžaduje se znalost programování v jazyce Java. V tomto jazyce jsou také napsány všechny zdrojové kódy metod uživatelských algoritmů. Základní pravidla a návody pro psaní kódu jsou uvedeny v kapitole 9.7 Několik doporučení pro psaní uživatelských algoritmů. Tento text je také přístupný formou nápovědy, kterou lze zobrazit tlačítkem .


Popis editoru metody

9.6Kompilace kódu

Možnosti:


Na žádost o kompilaci kódu (viz možnosti výše) se vždy provede kompilace celého zdrojového kódu algoritmu bez ohledu na to, zda jsme žádost o kompilaci vysílali z panelu algoritmů nebo z editoru metody. Rozdíl je jen v tom, co se uloží před samotnou kompilací:


Informace o provedené kompilaci se zobrazí v oblasti Output. Jméno záložky je tvořeno slovem „Compilation“, následuje pomlčka a jméno algoritmu, který se kompiluje.


Možné výsledky kompilace jsou následující:9.6.1Registrace algoritmu

V případě úspěšné kompilace algoritmu, tj. v kódu není žádná chyba, dojde automaticky k tzv. zaregistrování algoritmu. Zjednodušeně řečeno jde o proces, kdy se programu iSNS „řekne“, že pro práci se sítí (např. tedy k učení) lze použít nějaký nový algoritmus. Programu se řekne jméno tohoto algoritmu a ukáže se mu na příslušnou třídu (class-soubor), která vznikne právě pouze po úspěšném překladu kódu, tj. po úspěšné kompilaci.

Pokud je algoritmus již zaregistrovaný a při následující kompilaci se v kódu vyskytne chyba, zůstává v programu zaregistrovaná stará verze algoritmu.

Po odstranění algoritmu z aktuálního projektu (viz kapitola 9.4 Odstranění algoritmu) se provede odregistrování takového algoritmu. Algoritmus, který tedy není zaregistrován, nemůže být použit pro práci sítě, protože o něm program vůbec neví.

9.7Několik doporučení pro psaní uživatelských algoritmů

9.7.1Vytváření položek přístupných z programu

Položkami přístupnými z programu myslíme takové datové položky algoritmu, které může uživatel sledovat pomocí vizualizačních modulů, případně měnit jejich hodnoty v panelu algoritmu (viz např. kapitola 7.4.5 Sítě typu Backpropagation - Učení). Takové položky též někdy nazýváme parametry algoritmu. Parametr algoritmu podobně jako jakoukoliv jinou položku je možno založit ve vyhrazeném prostoru FREE ZONE. Parametr je vlastně obyčejná položka s právy přístupu public s přidanou anotací UserAccess. Parametry mohou být určeny pro zápis, nebo pouze pro čtení.

Parametr určený pro zápis (např. typu int) založíme v kódu pomocí:

@UserAccess public int cislo;

pro přidání vlastnosti pouze pro četní je třeba psát:

@UserAccess(readOnly=true) public int cislo;

9.7.2Definování míst pro krokování

U algoritmů běžících ve vlastním vlákně (potomků tříd BPLearning, KohonenLearningRecollection) je pro zajištění možnosti krokování v kódu nutné definovat určitá místa – tzv. synchronizační body, na kterých se výpočet může zastavit. Taková místa většinou představují okamžiky, kdy algoritmus dokončil určitou výpočetní fázi (epochu) a je připraven nechat uživatele shlédnout mezivýsledky. V kódu jsou tato místa označena voláním metody synchronize. Metoda synchronize, ve skutečnosti zděděná od společného předka Algorithm, vyžaduje při zavolání dva parametry – číslo epochy (typu int) a mód krokování (typu StepMode).

Číslo epochy udává, kolikátá výpočetní fáze zrovna skončila. Jelikož je plně v režii programátora, vytvářejícího daný algoritmus, určit si, co to přesně výpočetní fáze je, záleží tedy jen na něm, s jakým číslem epochy metodu synchronize zavolá. Ve výsledku tím ovlivní především vizualizační moduly, které sledují průběh určitého parametru algoritmu, neboť právě číslo epochy je údaj, který určuje x-ovou souřadnici do grafu vynášených hodnot.

Druhým parametrem je mód krokování. Jedná se o parametr typu StepMode, což je výčtový typ definovaný uvnitř třídy Algorithm (a tedy přístupný z kódu algoritmů, o kterých je právě řeč). Může nabývat tří různých hodnot: StepMode.MICRO, StepMode.NORMALStepMode.MACRO; a opět jeho konkrétní použití závisí na uvážení programátora. Při krokování algoritmu (viz např. kapitola 7.4.5 Sítě typu Backpropagation - Učení), které může probíhat ve třech módech MICRO, NORMAL a MACRO, se totiž bere zřetel právě na synchronizační body definované voláním metody synchronize s tím parametrem, který odpovídá módu krokování algoritmu.

Návratovou hodnotou typu boolean metoda synchronize oznamuje, zda nemá dojít k přerušení běhu algoritmu. Během pauzy v provádění algoritmu vzniklé voláním metody synchronize si totiž může uživatel usmyslet, že chce algoritmus ukončit. Programátor algoritmu se o tom dozví tím, že metoda synchronize vrátí návratovou hodnotou true, a měl by provádění výpočtů co nejrychleji ukončit, případně i za cenu, že výpočet nebude zcela dokončen.

Celkově vzato definuje tedy algoritmus zavoláním metody synchronize synchronizační bod, což je okamžik, kdy může být provádění výpočtu pozastaveno a kdy si vizualizační moduly zjišťují aktuální hodnoty sledovaných parametrů. Použití metody synchronize by mohlo vypadat například takto:

for (int epoch = 0; epoch < maxSteps; epoch++) {

doSomething();

if (synchronize(epoch,StepMode.NORMAL))

break;

}

10Tutoriály

10.1Vytvoření sítě a dat a naučení funkce OR
10.2Různé možnosti zásahů do sítě

Zde si ukážeme několik příkladů jak změnit nějaký parametr sítě.

10.2.1 Změna prahu určitého neuronu

Máme otevřenou síť typu Backpropagation a chceme změnit práh třetího neuronu druhé vrstvy.

Poznámka: Pokud je vizualizovaná síť v původní poloze (tj. na začátku po otevření nebo po dvojkliku na vizualizátor), jsou vrstvy číslovány zleva doprava a neurony ve vrstvách zdola nahoru.

Jiná možnost:

10.2.2Změna určité váhy

Máme otevřenou síť typu Backpropagation a chceme změnit váhu mezi druhým neuronem první (vstupní) vrstvy a třetím neuronem druhé vrstvy.

Jiná možnost:

10.2.3Změna parametru přechodové funkce

Poznámka: Ne každá přechodová funkce má parametr, který by se dal měnit. Z vestavěných přechodových funkcí má parametr funkce Logsig.

Jiná možnost:

10.3Použití vizualizačních modulů při učení

Během učení mají vizualizační moduly přístup do interních proměnných algoritmů. Jak toho využít si ukážeme na několika vizualizacích.

Návod předpokládá načtenou Backpropagation síť, vstupní/výstupní data pro učení a otevřené učení - např. pomocí návodu 10.1 Vytvoření sítě a dat a naučení funkce nebo načtením projektu Tutorial_OR z adresáře projects.

10.3.1 Vizualizace průběhu chybové funkce

V kontextovém menu pro Backpropagation síť s aktivním učením zvolte Error visualization. Vytvoří se čárový graf (XY Line Chart) a přidá se jako nová záložka do hlavní oblasti. Pokud nevidíte zároveň záložky pro ovládání algoritmu a nový vizualizační modul, doporučuji přesunout záložky a případně rozdělit oblast tak, aby jste viděli obojí naráz.

Vizualizační modul je již napojený na proměnnou error učícího algoritmu, ale čeká na spuštění algoritmu. Pro rychlejší průběh vizualizace je doporučeno zvolit stepMod: MACROmacroStep: 10 (nebo větší) - do vizualizačního modulu pak nebudou posílána data v každém kroku algoritmu. Vzhledem k tomu, že se provádí řádově tisíce kroků algoritmu, bude i při použití macroStep průběh grafu hladký.

Po spuštění algoritmu tlačítkem můžete sledovat průběh chybové funkce na záložce vizualizačního modulu:
10.3.2 Zobrazení všech výstupů určité vrsty sítě


Graf bude obsahovat tolik sloupců, kolik obsahuje vybraná vrstva neuronů.

Po spuštění algoritmu tlačítkem můžete v průběhu algoritmu sledovat změny výstupů jednotlivých neuronů (měnící se výšky sloupců):
Přesné údaje o výstupu určitého neuronu lze zobrazit pomocí bublinkové nápovědy, která se zobrazí, pokud chvíli počkáte s kurzorem myši nad určitým sloupcem. Index sloupce určuje, o neuron ve vybrané vrstvě se jedná.

Poznámka: Výstup koresponduje s 3D náhledem sítě, kde jsou modře vyznačeny neurony s nejmenším výstupem, červeně s největším výstupem a ostatní odpovídajícími odstíny z přechodu od modré k červené.

10.4Vytvoření a použití vlastní přechodové funkce

Zde si předvedeme, jak program iSNS obohatit o vlastní přechodovou funkci a jak tuto funkci použít. Vybraná funkce je dána předpisem:

f(x) = x pro x>=0

f(x) = 0 pro x<0

V manažeru algoritmů stiskněte tlačítko . V dialogu vyberte

a stiskněte OK.


Nový algoritmus se zobrazí v manažeru algoritmů s názvem _new_1. Pod ním jsou ve stromu algoritmů položky function a derivative. Protože se při učení používá derivace přechodové funkce, je nutné s každou přechodovou funkcí (function) vytvořit i funkci její derivace (derivative).

Dvojklikněte nejprve na položku function. Otevře se editor algoritmů pro přechodovou funkci. Zde napište kód přechodové funkce, tedy v našem případě

if (x>=0) return x;

else return 0.0;

Nyní funkci zkompilujte - stiskněte tlačítko Zobrazí se nejprve dialog pro uložení. V něm zvolte jméno souboru pro novou přechodovou funkci - např. poslin_transfer a stiskněte OK. V manažeru algoritmů se místo _new_1 zobrazí název vybraného souboru a po proběhnutí kompilace funkce function se zobrazí v oblasti Output v záložce s kompilací text

0 errors

Nyní je potřeba vytvořit ještě funkci pro derivaci. Pro otevření editoru s derivací dvojklikněte na položku derivative. Zde napište kód pro derivaci. V našem případě to je

if(x>=0) return 1.0;

else return 0.0;


Stiskněte opět tlačítko pro zkompilování funkce derivative. Dialog pro uložení už se nezobrazí, algoritmus už se automaticky ukládá do vybraného souboru. V oblasti Output v záložce s kompilací se opět zobrazí text

0 errors

Teď už je možné novou funkci použít. Otevřete si síť typu Backpropagation (kliknutím na a výběrem vhodné sítě, nebo vytvořte novou - viz např. tutoriál 10.1 Vytvoření sítě a dat a naučení funkce ).

Kliknutím označte neuron, kterému chcete změnit přechodovou funkci. V panelu vpravo od sítě vyberte v transferFunctionType nově vytvořenou funkci poslin_transfer.
Vybraný neuron má teď novou přechodovou funkci, která se bude používat při výpočtu výstupu a učení.

10.5Vlastní přechodová funkce II – s uživatelským parametrem

Nyní upravíme funkci vytvořenou v předchozím tutoriálu tak, aby měla parametr, který může uživatel měnit. Předpis bude

f(x) = ax pro x>=0

f(x) = 0 pro x<0
@UserAccess public double a = 1;

Tím se vytvoří uživatelský parametr typu double s názvem a a s hodnotou 1.

if (x>=0) return a*x;

else return 0.0;

if(x>=0) return a;

else return 0.0;

Po zkompilování je nová přechodová funkce připravena k použití a můžete si ji tedy vyzkoušet.
Objeví se panel obsahující název parametru (v našem případě a) a jeho hodnotu, která je nastavena na 1 a lze ji měnit.
10.6Pozměnění algoritmu učení a jeho použití

Předvedeme si pozměnění učícího algoritmu pro sítě typu Backpropagation a obohatíme vestavěný algoritmus o moment. To znamená, že kromě aktuální hodnoty gradientu chybové funkce budeme brát v úvahu i předchozí změny vah. Setrvačnost takovému algoritmu pomůže zamezit extrémním oscilacím v „úzkých údolích chybové funkce“.

Náš nový algoritmus odvodíme od třídy MyBPLearning a použijeme programátorskou úroveň NORMAL. V manažeru algoritmů stiskneme , provedeme zmíněné volby v dialogovém okně a potvrdíme tlačítkem OK.
Nový algoritmus se zobrazí v manažeru algoritmů např. s názvem _new_1. Pod ním jsou ve stromu algoritmů položky learnSetInit, computeDeltas, learnSetFinalize a Free_Zone.

Nejprve budeme chtít nadefinovat datové struktury pro uložení minulých hodnot vah a prahů a nový učící parametr určující vliv momentu na učení. Otevřeme proto editor algoritmů pro oblast Free_Zone dvojklikem na její uzel ve stromě manažeru algoritmů a do editoru zapíšeme potřebný kód – v našem případě:

protected double[][][] weightDeltasOld = null;

protected double[][] biasDeltasOld = null;

@UserAccess public volatile double alphaM = 0.3;

Nyní je ještě potřeba předefinovat metodu learnSetFinalize pro zajištění fungování práce s momentem. V manažeru algoritmů poklepeme na tuto položku a do editoru vložíme následující kód.

if (weightDeltasOld != null) {

for(int l = 0; l< weightDeltasOld.length; l++)

for (int i = 0; i<weightDeltasOld[l].length; i++)

for (int j = 0; j<weightDeltasOld[l][i].length; j++)

weightDeltas[l][i][j] += alphaM*weightDeltasOld[l][i][j];

for (int i = 0; i < biasDeltasOld.length; i++)

for(int j = 0; j < biasDeltasOld[i].length; j++)

biasDeltas[i][j] += alphaM*biasDeltasOld[i][j];

}


adjustWeightBiasDeltas();


//swap

double[][][] tmp1 = weightDeltasOld;

weightDeltasOld = weightDeltas;

weightDeltas = tmp1;


double[][] tmp2 = biasDeltasOld;

biasDeltasOld = biasDeltas;

biasDeltas = tmp2;

Těsně před tím, než jsou spočtené změny weightDeltas a biasDeltas zapsány do sítě pomocí adjustWeightBiasDeltas, upraví nový algoritmus jejich hodnoty o příspěvek změn z minulé iterace weightDeltasOld a biasDeltasOld. Jejich vliv závisí na parametru alphaM. Následně jsou nové hodnoty uloženy pro použití v příští iteraci.

Kód ostatních metod necháme beze změny.

Nyní je možné nový algoritmus zkompilovat – použijeme k tomu tlačítko . Zobrazí se nejprve dialog pro uložení. V něm zvolte jméno souboru pro nový algoritmus - např. BPMoment a stiskněte OK. V manažeru algoritmů se místo _new_1 zobrazí název vybraného souboru a po proběhnutí kompilace algoritmu se zobrazí v oblasti Output v záložce s kompilací text

0 errors

Teď už je možné nový algoritmus použít. Otevřete si síť typu Backpropagation (kliknutím na  a výběrem vhodné sítě nebo vytvořte novou - viz např. tutoriál 10.1Vytvoření sítě a dat a naučení funkce OR).

V dialogu pro učení sítě nyní bude možné vybrat si nový algoritmus.

Také si můžeme všimnout nového parametru algoritmu alpha v panelu učení sítě, jehož hodnota určuje míru vlivu momentu při učení.
10.7Rozdělení vstupních dat pomocí Kohonenovy mapy

Chceme rozdělit vstupní data do dvou skupin na základě jejich podobnosti. K určení, která data patří k sobě, nám poslouží Kohonenova mapa.

Vytvoření dat:
Nyní v manažeru dat dvojklikněte na vytvořenou datovou proměnnou data, otevře se editor dat. Zadejte následující vstupní vektory:

1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0

1.0, 0.0, 1.0, 0.0, 1.0, 0.0

0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0

-1.0, -1.0, -1.0, 0.0, 0.0, -1.0

-1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0

Vytvoření sítě:
V manažeru sítí klikněte na vytvořenou síť Kohonenova_mapa; zobrazí se panel Kohonenovy mapy, kde klikněte na tlačítko učení . V dialogu Learning Kohonen net vyberte:

Objeví se:

Učení:

Výsledek učení (tj. vítězné výstupní neurony) může vypadat např. takto (v závislosti na počáteční inicializaci vah):
Nyní proveďte klastrování:
Výsledek klastrování může být např. (v závislosti na počáteční inicializaci vah):

Cluster #1: 2, 4, 9, 8, 1, 5, 0

Cluster #2: 15, 19, 23, 11, 16, 18, 3, 7, 12, 22, 17, 13, 21, 6, 20, 14, 10

Na vektory

1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0

1.0, 0.0, 1.0, 0.0, 1.0, 0.0

0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0

reagují neurony 7, 23, 13, patřící do klastru 2; na vektory

-1.0, -1.0, -1.0, 0.0, 0.0, -1.0

-1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0

reagují neurony 1, 0, patřící do klastru 1.

Rozdělení neuronů do klastrů dává rozdělení vstupních vektorů.

10.8Rozpoznávání zašuměných znaků pomocí sítě typu Hopfield

Nejprve bude potřeba připravit uživatelské proměnné s obrázky znaků:

Druhým krokem je vytvoření nové sítě typu Hopfield:

Poznámka: Rozměry nově vytvořené sítě (22x22) byly zvoleny tak, aby odpovídaly rozměrům obrázků znaků, se kterými se bude pracovat.
Otevření panelu sítě a naučení vzorů:


Nastavení počátečního vzoru a přidání šumu:

Program by mohl nyní vypadat například takto:


Spuštění vybavování a úprava uživatelské plochy:

Vybavování můžete nyní spustit tlačítkem a potom sledovat, jak se postupně zašuměný vzor „zbavuje kazů”, až se nakonec objeví původní písmeno A.

11Použitá literatura12Dodatek: Popis menu

12.1File

12.2Data

12.3Network

12.4Algorithm

12.5Visualization

Všechny menu položky v menu Visualization vytvářejí vizualizační modul daného typu - pro uživatelem zvolené sledované proměnné či pole dat (tzv. Array vizualizace).

12.6Help